VANARIDE LOETELU
ITAALIA TURG

Kaubapakkumine
Vanametalli elektrimootorite kaubanduslikud kategooriad

*NB! 

HINNAD TULEB LÄHEDA SOOVITUSLIKUKS.

NEID VÕIB PARANDADA VÕI HALVEMAD VASTAVALT:
- SAADAVAL KOGUSTEST;
- KÄESOLEVATE LISANDUSTEGA.

KÕIK HINNAD ON VÕIMALIK ARVESTA "FRANCO DESTINO".
SIHTKOHAD ON Sõltuvalt ARTIKLIst ERINEVAD.

 

 IGAKS LÄBIRÄÄKIMISEKS
PALUN VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

lammutus - tööstus - metallide turg müüa

* Müügiläbirääkimised on mõeldud eranditult tootmisettevõtetele, ladustamisluba omavatele ettevõtetele, 8. kategooria vahendajatele, transpordiettevõtetele ja valukodadele.
Erapooltelt materjali- ega ostupakkumisi me vastu ei võta.

ESITAGE ELEKTRIMOOTORI VARU KAUBANDUSLIKUD KATEGOORIAD

Ostuhind tonni kohta

VALITUD ELEKTRIMOOTORID

€ 700,00

Ostuhind tonni kohta

MOOTORID JA ALTERNAATORID

€ 1.000,00

Ostuhind tonni kohta

STAATORID

€ 1.050,00

Ostuhind tonni kohta

KOMPRESSORID

€ 620,00

Ostuhind tonni kohta

SEGAELEKTER

300,00 € + tagastus

Peamenüü

Nupp Helista koheAinult ettevõtetele. 8-12 ja 14-18
METALLIDE TURG

TASUTA
VAATA