VANARIDE LOETELU
ITAALIA TURG

Kaubapakkumine
Vasejäätmete kaubanduslikud kategooriad

*NB! 

HINNAD TULEB LÄHEDA SOOVITUSLIKUKS.

NEID VÕIB PARANDADA VÕI HALVEMAD VASTAVALT:
- SAADAVAL KOGUSTEST;
- KÄESOLEVATE LISANDUSTEGA.

KÕIK HINNAD ON VÕIMALIK ARVESTA "FRANCO DESTINO".
SIHTKOHAD ON Sõltuvalt ARTIKLIst ERINEVAD.

 

 IGAKS LÄBIRÄÄKIMISEKS
PALUN VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

lammutus - tööstus - metallide turg müüa

* Müügiläbirääkimised on mõeldud eranditult tootmisettevõtetele, ladustamisluba omavatele ettevõtetele, 8. kategooria vahendajatele, transpordiettevõtetele ja valukodadele.
Erapooltelt materjali- ega ostupakkumisi me vastu ei võta.

VASEMANARI KAUBANDUSLIKUTE KATEGOORIATE LOETELU

Ostuhind tonni kohta

VASKE MILLBERRY

€ 7.250,00

Ostuhind tonni kohta

ESIMESE KATEGOORIA VASK

€ 7.200,00

Ostuhind tonni kohta

TEINE KATEGOORIA VASK – UUS TORU JA LEHT

€ 7.050,00

Ostuhind tonni kohta

KOLMANDA KATEGOORIA VASK

€ 6.600,00

Ostuhind tonni kohta

VASEKATLAD

€ 6.200,00

Ostuhind tonni kohta

TINGITUD VASK

€ 6.850,00

Ostuhind tonni kohta

VASKE GRAANULID 98%

€ 6.850,00

Ostuhind tonni kohta

VASKKAABLI SAALUS 40/41%

€ 2.500,00

Peamenüü

Nupp Helista koheAinult ettevõtetele. 8-12 ja 14-18
METALLIDE TURG

TASUTA
VAATA