CER KOOD – EUROOPA JÄÄTMETEGEVUS JA KESKKONNALOAD JÄÄTMEKÄITLUSEKS


CER-KOODID VIIDATAVAD NUMBREERIMISELE, MIDA EUROOPA JÄÄTMEKOOOD KASUTAB TEATAVA JÄÄTMELIIKIDE IDENTIFITSEERIMISEKS.

TAASKASUTAMISE-, TAASKASUTUS- JA/VÕI UTILISEERIMISTEHASED ON VOLITATUD AINULT MÕNTE CER-KOODI HALDAMISE EEST VASTUTAVALT ORGANIST.
MILLEKS ON KOHUSTUSLIK HOOLDAMINE, ET SÜSTEEMIL ON VOLID SOODUSTADA VÕI UTILISEERIDA SOOVIVATE JÄÄTMETE CER-KOODI HALDAMISEKS.

ENNE KONTROLLIMIST CER KOOD, NEID TULEB KONTROLLIDA SÜSTEEMI AUTORISID.

JÄÄTMESEKTORI TÖÖVÕTJAD JAOTATAKSE KAHE MAKROKATEGOORIASSE:

- LUBATUD SÜSTEEMID TAASTAMINE
- SÜSTEEMID, MIS ON VOLITATUD SMALMENTO

- KIRJAGA ON MÄRGITATUD TAGASIVÕISTLUSED "R" JA SUHTELINE NUMBREERIMINE.
- KIRJAGA ON TÄHITATUD KÕRVALDAMISLOAD "D" JA SUHTELINE NUMBREERIMINE.

autoriseerimiskoodid

TAGASI TEGEVUSED ON MÄÄRATUD seadusandliku dekreedi 152/06 lisaga C:

A1: jäätmete jaoks, mida kasutatakse peamiselt kütusena või energia tootmiseks
A2: lahustite regenereerimiseks ja/või taastamiseks
A3: kõigi nende orgaaniliste ainete ringlussevõtu ja/või taaskasutamistoimingute jaoks, mida lahustitena ei kasutata (tavaliselt on see kompostimine)
A4: kasutatakse mustade ja värviliste metallide ringlussevõtuks ja taaskasutamiseks, samuti metalliühenditena tunnustatud tööriistade jaoks (tavaliselt on need autovrakkide pakid)
A5: muude anorgaaniliste ainete ringlussevõtuks ja/või taaskasutamiseks
A6: kasutatakse hapete või aluste regenereerimiseks
A7: kehtiv luba saasteainete püüdmiseks kasutatavate toodete taaskasutamiseks
A8: kasutatakse toodete regenereerimiseks katalüsaatoritest
A9: kasutatud õlide regenereerimiseks või muuks taaskasutamiseks
A10: mullale laotamiseks põllumajanduse hüvanguks
A11: see kehtib jäätmete kasutamisele, mis on saadud ühest R1 kuni R10 märgitud toimingust
A12: kasulik jäätmete vahetamiseks ja allutada neile üks R1 kuni R11 näidatud toimingutest
A13: näitab luba jätta jäätmed reservi ja seejärel teha nendega ühte punktides R1–R12 märgitud toimingutest (välja arvatud ajutine ladustamine enne kogumist nende tekkekohas)

jäätmete taaskasutustehase sertifikaadikood
jäätmekäitlusettevõtte sertifikaadi kood

KÕRVALDAMISTEGEVUSED ON MÄÄRATUD seadusandliku dekreedi 152/06 lisaga B

D1: Ladestada pinnasele või pinnasesse (nt prügilasse)
D2: Maa töötlemine (nt vedelate jäätmete või muda biolagundamine pinnases)
D3: Sügavad süstid (nt pumbatavate jäätmete süstimine kaevudesse. Soolakuplitesse või looduslikesse geoloogilistesse riketesse)
D4: Laguun (nt vedelate jäätmete või muda heide kaevudesse, tiikidesse või laguunidesse jne)
D5: Spetsiaalselt ettevalmistatud prügila (nt süstematiseerimine eraldi veekindlates kambrites, mis on kaetud või eraldatud üksteisest ja keskkonnast)
D6: Tahkete jäätmete juhtimine veekeskkonda, välja arvatud sukeldamine
D7: Sukeldumine, sealhulgas matmine merepõhja
D8: Mujal käesolevas lisas nimetamata bioloogiline töötlemine, mille tulemuseks on ühendid või segud, mis eemaldatakse vastavalt ühele punktides D1–D12 loetletud protseduuridest
D9: Füüsikalis-keemiline töötlemine, mida ei ole mujal käesolevas lisas määratletud ja mille tulemuseks on ühendite või segude eemaldamine vastavalt ühele punktides D1–D12 loetletud protsessidest (nt aurustamine, kuivatamine, kaltsineerimine jne)
D10: Maapealne põletamine
D11: Tuhastamine merel
D12: Alaline ladustamine (nt konteinerite paigutamine kaevandusse jne)
D13: Esialgne rühmitamine enne mõnda punktides D1–D12 nimetatud toimingut
D14: Esialgne ümbertöötlemine enne mõnda punktides D1–D13 nimetatud toimingut
D15: Esialgne tagatisraha enne üht punktides D1–D14 nimetatud toimingut (välja arvatud ajutine hoiuleandmine enne kogumist nende valmistamise kohas)

CER-KOODIDE LOETELU
EUROOPA JÄÄTMETE NIMEKIRI

CER-I KEELDUS- JA KIRJELDUSKOOD

010000 JÄÄTMED, MIS TEKKIVAD VÄLJAVARIMISEL, KAEVANDUSEST VÕI KARJURIST KAEVANDAMISEL, KUI MINERAALIDE FÜÜSIKALISEL VÕI KEEMILISEL TÖÖTLEMIST

010100 CER-jäätmed, mis tekivad mineraalide kaevandamisel

010101 CER-jäätmed metallimaakide kaevandamisel

010102 mittemetalliliste mineraalide kaevandamisel tekkivad CER-jäätmed

010300 CER jäätmed, mis tekivad metallimaakide keemilisel ja füüsikalisel töötlemisel

010304 * Steriilsed CER-id, mis võivad tekitada väävlimaagi töötlemisel toodetud hapet

010305 * CER muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

010306 steriilsed CER-id, mida ei ole nimetatud numbrites 01 03 04 ja 01 03 05

010307 * CER muud jäätmed, mis sisaldavad metallimaakide keemilisel ja füüsikalisel töötlemisel tekkinud ohtlikke aineid

010308 CER tolm ja sellega seotud jäägid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 03 07

010309 alumiiniumoksiidi tootmisel tekkivad CER punased mudad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 03 07

010399 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

010400 CER-jäätmed, mis tekivad mittemetalsete mineraalide keemilisel ja füüsikalisel töötlemisel

010407 * ohtlikke aineid sisaldavad CER jäätmed, mis on tekkinud mittemetalliliste mineraalide keemilisel ja füüsikalisel töötlemisel

010408 CER kruusa ja killustiku jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07

010409 CER jäätmeliiv ja savi 010410 tolm ja sellega seotud jäägid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07

010411 kaaliumkloriidi ja kivisoola töötlemisel tekkinud CER jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07

010412 CER aheraine ja muud mineraalide pesemise ja puhastamise jäägid, mida ei ole nimetatud numbrites 01 04 07 ja 01 04 11

010413 Kivitöötlemisel tekkinud CER-jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07

010499 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

010500 CER puurimismuda ja muud puurimisjäätmed

010504 CER mageveekaevude puurimismuda ja -jäätmed

010505 * CER õli sisaldavad puurimismudad ja -jäätmed

010506 * CER-i puurimismuda ja muud jäätmed ohtlikke aineid sisaldav puur

CER-I KEELDUS- JA KIRJELDUSKOOD

010507 CER puurimismuda ja bariiti sisaldavad jäätmed, v.a rubriikidesse 01 05 05 ja 01 05 06 kuuluvad

010508 EWC kloriidi sisaldavad puurimismudad ja -jäätmed, va rubriikidesse 01 05 05 ja 01 05 06 kuuluvad jäätmed

010599 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

020000 PÕLLUMAJANDUSES, AIANDUSES, VESIKASVATUSES, METSAKASVATUSES, JAHITUSES JA KALANDUSES, TOIDUAINETE TÖÖTLEMISES JA ETTEVALMISTAMISES TEKKINUD TSERIJÄÄTMED

020100 Põllumajanduse, aianduse, vesiviljeluse, metsanduse, jahinduse ja kalanduse CER jäätmed 020101 pesemis- ja puhastustoimingute setted

020102 CER loomsete kudede jäätmed

020103 Taimsete kudede CER jäätmed

020104 CER plastijäätmed (v.a pakendid)

020106 CER loomade väljaheited, uriin ja sõnnik (sealhulgas kasutatud allapanu), heitvesi, mis on eraldi kogutud ja töödeldud väljaspool tegevuskohta

020107 CER metsajäätmed

020108 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER agrokeemiajäätmed

020109 EWC agrokeemiajäätmed, v.a 02 01 08

020110 CER metallijäätmed

020199 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

020200 CER jäätmed liha, kala ja muude loomse päritoluga toiduainete valmistamisel ja töötlemisel

020201 CER setted pesu- ja puhastustoimingutest

020202 CER loomsete kudede jäätmed

020203 Tarbimiseks või töötlemiseks kõlbmatud CER-jäätmed

020204 CER setted kohapealsest heitveepuhastusest

020299 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

020300 Puu-, köögivilja-, teravilja-, toiduõlide, kakao, kohvi, tee ja tubaka valmistamisel ja töötlemisel tekkivad CER-jäätmed; konservide tootmisest; pärmi ja pärmiekstrakti tootmine, melassi valmistamine ja kääritamine

020301 CER setted, mis tekivad komponentide pesemisel, puhastamisel, koorimisel, tsentrifuugimisel ja eraldamisel

020302 Säilitusainete kasutamisega seotud CER jäätmed

020303 CER-jäätmed, mis tekivad lahustiga ekstraheerimisel

020304 Tarbimiseks või töötlemiseks kõlbmatud CER-jäätmed

CER-I KEELDUS- JA KIRJELDUSKOOD

020305 CER setted kohapealsest heitveepuhastusest

020399 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

020400 CER jäätmed suhkru rafineerimisel

020401 CER-i jääkmuld peedi puhastamisel ja pesemisel

020402 CER ei vasta spetsifikatsioonile kaltsiumkarbonaat

020403 CER setted kohapealsest heitveepuhastusest

020499 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

020500 CER jäätmed piimatööstusest

020501 Tarbimiseks või töötlemiseks kõlbmatud CER-jäätmed

020502 CER setted kohapealsest heitveepuhastusest

020599 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

020600 CER-jäätmed kondiitri- ja pagaritööstusest

020601 Tarbimiseks või töötlemiseks kõlbmatud CER-jäätmed

020602 Säilitusainete kasutamisega seotud CER jäätmed

020603 CER setted kohapealsest heitveepuhastusest

020699 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

020700 Alkohoolsete ja mittealkohoolsete jookide (va kohv, tee ja kakao) tootmisel tekkivad CER jäätmed

020701 CER jäätmed, mis tekivad tooraine pesemisel, puhastamisel ja jahvatamisel

020702 Alkohoolsete jookide destilleerimisel tekkivad CER-jäätmed

020703 Keemilisel töötlemisel tekkinud CER-jäätmed

020704 Tarbimiseks või töötlemiseks kõlbmatud CER-jäätmed

020705 CER setted kohapealsest heitveepuhastusest

020799 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

030000 PUIDUTÖÖTLEMISEL NING PANEELIDE, MÖÖBLI, MASSI, PABERI JA PAPITI TOOTMISEL TEKKINUD CER-JÄÄTMED

030100 CER-jäätmed puidu töötlemisel ning paneelide ja mööbli tootmisel

030101 CER koore- ja korgijäätmed

030104 * Ohtlikke aineid sisaldav EWC saepuru, laastud, lõiked, puit, puitlaastplaadid ja spoon 030105 saepuru, laastud, lõiked, puit, puitlaastplaat ja spoon, mida ei ole nimetatud numbris 03 01 04

030199 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

030200 Puidu konserveerimisel tekkivad CER jäätmed

CER-I KEELDUS- JA KIRJELDUSKOOD

030201 * CER tooted halogeenimata orgaanilisi ühendeid sisaldava puidu konservatiivseks töötlemiseks

030202 * CER tooted klooritud orgaanilisi ühendeid sisaldava puidu säilitamiseks

030203 * CER tooted metalliorgaanilisi ühendeid sisaldava puidu konservatiivseks töötlemiseks

030204 * CER tooted anorgaanilisi ühendeid sisaldava puidu konserveerimiseks

030205 * CER muud tooted ohtlikke aineid sisaldava puidu säilitamiseks

030299 CER-tooted puidukaitseks, mida pole teisiti määratletud

030300 tselluloosi, paberi ja kartongi tootmisel ja töötlemisel tekkivad CER jäätmed 030301 koor ja puidujäätmed

030302 CER-i taaskasutamise muda leotusvannidest (roheline liköör)

030305 Paberi ringlussevõtu käigus tekkivad tindi eemaldamise protsesside CER-setted

030307 Tselluloosi tootmisel paberi- ja papijäätmetest mehaanilisel eraldamisel tekkivad CER-jäätmed

030308 Taaskasutusse suunatud paberi ja papi sorteerimisel tekkivad CER-jäätmed

030309 Kaltsiumkarbonaati sisaldavad CER jäätmeseteed

030310 CER jäätmekiud ja -sete, mis sisaldavad mehaaniliste eraldusprotsesside käigus tekkinud kiude, täiteaineid ja kattetooteid

030311 CER setted kohapealsest heitveepuhastusest, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 03 10

030399 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

040000 CER-JÄÄTMED NAHA- JA KARUSNAHA TÖÖTLEMIST, KUI KA TEKSTIILITÖÖSTUSEST

040100 Naha- ja karusnaha töötlemisel tekkivad CER-jäätmed

040101 CER viljaliha ja lubjakillud

040102 CER lupjamisjäätmed

040103 * CER kasutatud rasvaärastusvannid, mis sisaldavad lahusteid ilma vedelfaasita

040104 CER kroomi sisaldav parkimisvedelik

040105 CER parkimisvedelik, mis ei sisalda kroomi

040106 CER setted, eelkõige toodetud kohapealse heitveepuhastuse teel ja mis sisaldavad kroomi

040107 CER setted, eelkõige toodetud kohapealse heitveepuhastuse teel, mis ei sisalda kroomi

040108 CER pargitud nahk (jäägid, jäätmed, lõiked, poleerimispulbrid), mis sisaldab kroomi

040109 CER-jäätmed pakendamisel ja viimistlustöödel

040199 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

040200 CER jäätmed tekstiilitööstusest

040209 CER jäätmed komposiitmaterjalidest (immutatud kiud, elastomeerid, plastomeerid)

040210 CER orgaaniline materjal looduslikest toodetest (nt rasv, vaha)

040214 * Orgaanilisi lahusteid sisaldavad viimistlustöödel tekkinud CER-jäätmed

040215 CER viimistlusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 14

040216 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER-värvid ja pigmendid

040217 CER-värvid ja pigmendid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 16

040219 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER setted kohapealsest heitveepuhastusest

040220 CER setted kohapealsest heitveepuhastusest, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 19

040221 CER jäätmed toortekstiilkiududest

040222 Töödeldud tekstiilkiudude CER jäätmed

040299 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

050000 NAFTA RAFINEERIMISEL, MAAGAASI PUHASTAMISEL JA SÜSE PÜROLÜÜTILISEL TÖÖTLEMISELT TEKKINUD TEEMI JÄÄTMED

050100 Nafta rafineerimisel tekkivad CER-jäätmed

050102 * magestamisprotsesside CER-setted 050103 *paakide põhja ladestunud setted

050104 * Alküülimisprotsesside käigus toodetud CER-happesetted

050105 * CER õli lekib

050106 * Tehaste ja seadmete hooldamisel tekkivad CER õlised setted

050107 * CER-happe tõrvad

050108 * EWC muud tõrvad

050109 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER setted kohapealsest heitveepuhastusest

050110 CER setted kohapealsest heitveepuhastusest, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 05 01 09

050111 * CER jäätmed kütuste puhastamisel alustega

050112 * õlisid sisaldavad CER happed

050113 CER jääkmuda katla toiteveest

050114 Jahutustornide tekitatud CER-jäätmed

050115 * CER kasutatud savi filtrid

050116 CER väävlit sisaldavad nafta väävlitustamise jäätmed

050117 CER bituumen

050199 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

050600 CER jäätmed, mis on tekkinud söe pürolüütilisel töötlemisel

050601 * CER-happe tõrvad

050603 * EWC muud tõrvad

050604 Jahutustornide tekitatud CER-jäätmed

050699 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

050700 CER jäätmed, mis tekivad maagaasi puhastamisel ja transportimisel

050701 * EWC jäätmed, mis sisaldavad elavhõbedat

050702 Väävlit sisaldavad CER-jäätmed

050799 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

060000 ANORGAANILISTES KEEMILISTES PROTSESSIDES TEKKINUD TSERIJÄÄTMED

060100 CER jäätmed hapete tootmisel, valmistamisel, tarnimisel ja kasutamisel

060101 * CER väävelhape ja väävelhape

060102 * CER vesinikkloriidhape

060103 * CER vesinikfluoriidhape

060104 * CER fosfor- ja fosforhape

060105 * CER lämmastikhape ja lämmastikhape

060106 * CER muud happed 060199 mujal nimetamata jäätmed

060200 CER jäätmed, mis tekivad aluste valmistamisel, valmistamisel, tarnimisel ja kasutamisel

060201 * CER kaltsiumhüdroksiid

060203 * CER ammooniumhüdroksiid

060204 * CER naatrium- ja kaaliumhüdroksiid

060205 * EWC muud alused 060299 mujal nimetamata jäätmed

060300 CER jäätmed soolade, nende lahuste ja metallioksiidide MFSU-st

060311 * CER soolad ja nende lahused, mis sisaldavad tsüaniide

060313 * Raskmetalle sisaldavad CER soolad ja lahused

060314 CER soolad ja nende lahused, mida ei ole nimetatud numbrites 06 03 11 ja 06 03 13

060315 * Raskmetalle sisaldavad CER metallioksiidid

060316 CER metallioksiidid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 06 03 15

060399 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

060400 CER metalli sisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 06 03

060403 * arseeni sisaldavad CER-jäätmed

060404 * EWC jäätmed, mis sisaldavad elavhõbedat

060405 * CER jäätmed, mis sisaldavad muid raskmetalle

060499 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

060500 CER setted kohapealsest heitveepuhastusest

060502 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER setted kohapealsest heitveepuhastusest

060503 CER setted kohapealsest heitveepuhastusest, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 06 05 02

060600 CER jäätmed väävlit sisaldavate kemikaalide valmistamisel, valmistamisel, tarnimisel ja kasutamisel, väävli keemilised protsessid ja väävlitustamise protsessid

060602 * Ohtlikke sulfiide sisaldavad CER-jäätmed

060603 EWC jäätmed, mis sisaldavad sulfiide, mida ei ole nimetatud numbris 06 06 02

060699 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

060700 CER jäätmed, mis tekivad halogeentoodete tootmisel, valmistamisel, tarnimisel ja kasutamisel ning halogeeni keemilistel protsessidel

060701 * Asbesti sisaldavad elektrolüütiliste protsesside CER-jäätmed

060702 * EWC aktiivsüsi kloori tootmisest

060703 * Elavhõbedat sisaldavad CER baariumsulfaadi setted

060704 * CER lahused ja happed, nt. kontakthape

060799 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

060800 Räni ja selle derivaatide tootmisel, valmistamisel, tarnimisel ja kasutamisel tekkivad CER jäätmed

060802 * ohtlikku klorosilaani sisaldavad CER jäätmed

060899 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

060900 CER jäätmed fosforitoodete MFSU ja fosfori keemiliste protsesside käigus

060902 CER fosfori räbu

060903 * CER kaltsiumipõhised reaktsioonijäätmed, mis sisaldavad ohtlikke aineid või on nendega saastunud

060904 CER kaltsiumipõhised reaktsioonijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 06 09 03

060999 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

061000 CER-jäätmed lämmastikku sisaldavate kemikaalide MFSU-st, lämmastikukeemilistest protsessidest ja väetiste tootmisest

061002 * Ohtlikke aineid sisaldavad EWC jäätmed

061099 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

061100 CER jäätmed anorgaaniliste ja läbipaistmatuks muutvate pigmentide tootmisel

061101 titaandioksiidi tootmisel tekkivate kaltsiumipõhiste reaktsioonide CER jäätmed

061199 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

061300 CER jäätmed anorgaanilistes keemilistes protsessides, mida pole mujal määratletud

061301 * EWC taimekaitsevahendid, puidukaitsevahendid ja muud anorgaanilised biotsiidid

061302 * EWC kulutatud aktiivsüsi (va 06 07 02)

061303 CER tahma

061304 * Asbesti töötlemisel tekkivad CER-jäätmed

061305 * CER tahm

061399 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

070000 ORGAANILISTES KEEMILISTES PROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED

070100 CER-jäätmed orgaaniliste põhikemikaalide valmistamisel, valmistamisel, tarnimisel ja kasutamisel

070101 * CER-i vesipõhised pesulahused ja emalahused

070103 * CER halogeenitud orgaanilised lahustid, pesulahused ja emalahused

070104 * CER muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

070107 * CER halogeenitud destilleerimispõhjad ja reaktsioonijäägid

070108 * CER muud destilleerimispõhjad ja reaktsioonijäägid

070109 * CER halogeenitud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

070110 * CER muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

070111 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER setted kohapealsest heitveepuhastusest

070112 CER setted kohapealsest heitveepuhastusest, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 01 11

070199 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

070200 plastide, sünteetiliste kummide ja tehiskiudude MFSU jäätmed

070201 * CER-i vesipõhised pesulahused ja emalahused

070203 * CER halogeenitud orgaanilised lahustid, pesulahused ja emalahused

070204 * CER muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

070207 * CER halogeenitud destilleerimispõhjad ja reaktsioonijäägid

070208 * CER muud destilleerimispõhjad ja reaktsioonijäägid

070209 * CER halogeenitud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

070210 * CER muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

070211 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER setted kohapealsest heitveepuhastusest

070212 CER setted kohapealsest heitveepuhastusest, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 02 11

070213 CER plastijäätmed

070214 * Ohtlikke aineid sisaldavate lisandite CER jäätmed

070215 CER jäätmed lisanditest, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 02 14

070216 * Ohtlikku silikooni sisaldavad CER jäätmed

070217 EWC silikooni sisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud numbris 07 02 16

070299 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

070300 Orgaaniliste värvainete ja pigmentide MFSU jäätmed (va 06 11)

070301 * CER-i vesipõhised pesulahused ja emalahused

070303 * CER halogeenitud orgaanilised lahustid, pesulahused ja emalahused

070304 * CER muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

070307 * CER halogeenitud destilleerimispõhjad ja reaktsioonijäägid

070308 * CER muud destilleerimispõhjad ja reaktsioonijäägid

070309 * CER halogeenitud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

070310 * CER muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

070311 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER setted kohapealsest heitveepuhastusest

070312 CER setted kohapealsest heitveepuhastusest, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 03 11

070399 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

070400 Taimekaitsevahendite (va 02 01 08 ja 02 01 09), puidukaitsevahendite (va 03 02) ja muude orgaaniliste biotsiidide valmistamisel, valmistamisel, tarnimisel ja kasutamisel tekkivad CER jäätmed

070401 * CER-i vesipõhised pesulahused ja emalahused

070403 * CER halogeenitud orgaanilised lahustid, pesulahused ja emalahused

070404 * CER muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

070407 * CER halogeenitud destilleerimispõhjad ja reaktsioonijäägid

070408 * CER muud destilleerimispõhjad ja reaktsioonijäägid

070409 * CER halogeenitud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

070410 * CER muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

070411 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER setted kohapealsest heitveepuhastusest

070412 CER angi kohapealsest heitveepuhastusest, mida ei ole nimetatud numbris 07 04 11

070413 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER tahked jäätmed

070499 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

070500 CER jäätmed, mis tekivad farmaatsiatoodete valmistamisel, valmistamisel, tarnimisel ja kasutamisel

070501 * CER-i vesipõhised pesulahused ja emalahused

070503 * CER halogeenitud orgaanilised lahustid, pesulahused ja emalahused

070504 * CER muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

070507 * CER halogeenitud destilleerimispõhjad ja reaktsioonijäägid

070508 * CER muud destilleerimispõhjad ja reaktsioonijäägid

070509 * CER halogeenitud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

070510 * CER muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

070511 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER setted kohapealsest heitveepuhastusest

070512 CER setted kohapealsest heitveepuhastusest, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 05 11

070513 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER tahked jäätmed

070514 CER tahked jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 05 13

070599 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

070600 CER-jäätmed, mis tekivad rasvade, määrdeainete, seepide, pesuvahendite, desinfektsioonivahendite ja kosmeetikatoodete tootmisel, valmistamisel, tarnimisel ja kasutamisel

070601 * CER-i vesipõhised pesulahused ja emalahused

070603 * CER halogeenitud orgaanilised lahustid, pesulahused ja emalahused

070604 * CER muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

070607 * CER halogeenitud destilleerimispõhjad ja reaktsioonijäägid

070608 * CER muud destilleerimispõhjad ja reaktsioonijäägid

070609 * CER halogeenitud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

070610 * CER muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

070611 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER setted kohapealsest heitveepuhastusest

070612 CER setted kohapealsest heitveepuhastusest, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 06 11

070699 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

070700 CER-jäätmed peenkemikaalide ja mujal nimetamata kemikaalide MFSU-st

070701 * CER-i vesipõhised pesulahused ja emalahused

070703 * CER halogeenitud orgaanilised lahustid, pesulahused ja emalahused

070704 * CER muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

070707 * CER halogeenitud destilleerimispõhjad ja reaktsioonijäägid

070708 * CER muud destilleerimispõhjad ja reaktsioonijäägid

070709 * CER halogeenitud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

070710 * CER muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

070711 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER setted kohapealsest heitveepuhastusest

070712 CER setted kohapealsest heitveepuhastusest, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 07 11

070799 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

080000 KATTEVÕTETE (VÄRVID, LAKID JA GLAASIERITUD EMELID), LIIMIDE, HERMENETE JA TRÜKITIndide TOOTMISEL, VALMISTAMISEL, TARNIMISE JA KASUTAMISE TEEMIJÄÄTMED

080100 CER-jäätmed, mis tekivad värvide ja lakkide valmistamisel, valmistamisel, tarnimisel ja kasutamisel ning eemaldamisel

080111 * CER värvi- ja lakijäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid

080112 CER värvi- ja lakijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 11

080113 * orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavate värvide ja lakkide CER-setted

080114 CER-setted värvidest ja lakkidest, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 13

080115 * CER vesised setted, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi ja lakki

080116 CER vesised setted, mis sisaldavad värve ja lakke, mida ei ole nimetatud numbris 08 01 15

080117 * orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakieemaldussetted

080118 CER-setted värvi ja laki eemaldamisel, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 17

080119 * CER vesisuspensioonid, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavaid värve ja lakke

080120 CER vesisuspensioonid, mis sisaldavad muid kui numbris 08 01 19 nimetatud värve ja lakke

080121 * värvi või värvieemaldi CER jäägid

080199 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

080200 CER jäätmed muude katete (sh keraamiliste materjalide) MFSU-st

080201 CER jäätmetolm katetest

080202 keraamilisi materjale sisaldavad CER vesised mudad

080203 CER-i vesisuspensioonid, mis sisaldavad keraamilisi materjale

080299 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

080300 Trükivärvide valmistamisel, valmistamisel, tarnimisel ja kasutamisel tekkivad CER-jäätmed

080307 Tinti sisaldavad CER vesised mudad

080308 Tinti sisaldavad CER-i vesipõhised vedelad jäätmed

080312 * Ohtlikke aineid sisaldav CER tindijäätmed

080313 CER tindijäätmed, mida ei ole nimetatud numbris 08 03 12

080314 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER-tindijäätmed

080315 CER-i tindijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 03 14

080316 * Söövitamise keemiliste lahuste CER jäägid

080317 * Ohtlikke aineid sisaldav CER-i jäätmetrükitooner

080318 CER trükitooneri jäätmed, mida ei ole nimetatud numbris 08 03 17

080319 * CER dispergeeritud õlid

080399 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

080400 CER-jäätmed liimide ja hermeetikute (sealhulgas hüdroisolatsioonitoodete) valmistamisel, valmistamisel, tarnimisel ja kasutamisel

080409 * CER liimide ja hermeetikute jäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid

080410 CER liimide ja hermeetikute jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 09

080411 * Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad CER-i liimi- ja hermeetikud

080412 CER-i liimi- ja hermeetikute jäägid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 11

080413 * CER vesised setted, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavaid liime ja hermeetikuid

080414 CER vesised setted, mis sisaldavad muid liime ja hermeetikuid, mida ei ole nimetatud numbris 08 04 13

080415 * CER vesipõhised vedelad jäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavaid liime ja hermeetikuid

080416 CER vesipõhised vedelad jäätmed, mis sisaldavad liime ja hermeetikuid, mida ei ole nimetatud numbris 08 04 15

080417 * CER vaiguõli

080499 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

080500 CER jäätmed, mida ei ole punktis 08 muul viisil nimetatud

080501 * CER isotsüanaatide jäätmed

090000 FOTOGRAAFIATÖÖSTUSEST TEKKINUD CER-JÄÄTMED

090100 CER-jäätmed fototööstusest

090101 * CER veepõhised arendus- ja aktiveerimislahendused

090102 * CER veepõhised ofsetplaadi ilmutuslahendused

090103 * CER lahustipõhised arenduslahendused

090104 * CER-i fikseerimislahused

090105 * CER pesulahused ja fikseerimispeatuslahused

090106 * Hõbedat sisaldavad CER-jäätmed fotojäätmete kohapealsest töötlemisest

090107 CER-fotofilm ja -paber, mis sisaldab hõbedat või hõbedaühendeid

090108 CER fotofilm ja paber, mis ei sisalda hõbedat ega hõbedaühendeid

090110 CER ühekordsed kaamerad ilma akudeta

090111 * CER ühekordselt kasutatavad kaamerad, mis sisaldavad akusid, mis kuuluvad rubriiki 16 06 01, 16 06 02 või 16 06 03

090112 CER ühekordsed kaamerad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 09 01 11

090113 * EWC vesipõhised vedelad jäätmed hõbeda kohapealsest taaskasutamisest, mida ei ole nimetatud numbris 09 01 06

090199 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

100000 XNUMX TERMILISTE PROTSESSIDE VÄLJA TEKKINUD CER JÄÄTMEID

100100 soojuselektrijaamade ja muude soojusjaamade toodetud CER jäätmed (va 19)

100101 CER põhjatuhk, räbu ja katlatolm (välja arvatud numbris 10 01 04 nimetatud katlatolm)

100102 CER kivisöe lendtuhk

100103 CER lendtuhk turbast ja töötlemata puidust

100104 * CER hele tuhk kütteõlist ja katlatolmust

100105 CER tahked jäätmed, mis tekivad suitsugaaside väävlitustamise protsessides kaltsiumipõhiste reaktsioonide käigus

100107 CER mudased jäätmed, mis tekivad kaltsiumipõhiste reaktsioonide käigus suitsugaaside väävlitustamise protsessides

100109 * CER väävelhape

100113 * Kütusena kasutatud emulgeeritud süsivesinikest saadav CER lendtuhk

100114 * ohtlikke aineid sisaldav CER põhjatuhk, räbu ja katlatolm koospõletamisel

100115 CER koospõletamisel tekkiv põhjatuhk, räbu ja katlatolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 14

100116 * Ohtlikke aineid sisaldav koospõletamisel tekkiv CER lendtuhk

100117 koospõletamisel tekkiv CER lendtuhk, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 16

100118 * Suitsugaaside puhastamisel tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad CER jäätmed

100119 suitsugaaside puhastamisel tekkivad CER jäätmed, mida ei ole nimetatud numbrites 10 01 05, 10 01 07 ja 10 01 18

100120 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER setted kohapealsest heitveepuhastusest

100121 CER setted kohapealsest heitveepuhastusest, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 20

100122 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER-i vesised setted katla puhastustöödel

100123 CER katelde puhastamisel tekkivad vesised setted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 22

100124 Keevkihtreaktorite CER-liivad

100125 CER jäätmed kivisöeküttel töötavate termoelektrijaamade kütuse ladustamisel ja valmistamisel

100126 CER jäätmed, mis tekivad jahutusvee töötlemisel

100199 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

100200 CER jäätmed raua- ja terasetööstusest

100201 Räbu töötlemisel tekkivad CER jäätmed

100202 CER töötlemata räbu

100207 * Ohtlikke aineid sisaldavad suitsugaaside töötlemisel tekkinud CER tahked jäätmed

100208 suitsugaaside töötlemisel tekkivad CER jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 02 07

100210 CER veeremishelbed

100211 * Jahutusvee töötlemisel tekkinud EWC jäätmed, mis sisaldavad õlisid

100212 Jahutusvee töötlemisel tekkinud EWC jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 02 11

100213 * Ohtlikke aineid sisaldavad suitsugaaside töötlemisel tekkinud CER-setted ja filtrikoogid

100214 CER setted ja filtrikoogid gaasi töötlemisel, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 02 13

100215 CER muud setted ja filtrikoogid

100299 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

100300 CER jäätmed alumiiniumi termometallurgiast

100302 CER anoodide fragmendid

100304 * EWC räbu esmatootmisest

100305 CER alumiiniumoksiidi jäätmed

100308 * CER soolalahus sekundaarsest tootmisest

100309 * EWC must räbu sekundaarsest tootmisest

100315 * CER koorekihid, mis on tuleohtlikud või eraldavad veega kokkupuutel ohtlikus koguses tuleohtlikke gaase

100316 CER skimmings, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 15

100317 * EWC tõrva sisaldavad anoodide tootmise jäätmed

100318 CER süsinikku sisaldavad anoodide valmistamise jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 17

100319 * Ohtlikke aineid sisaldav CER suitsugaasitolm

100320 CER suitsugaaside tolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 19

100321 * EWC muud ohtlikke aineid sisaldavad pulbrid ja tahked osakesed (sh kuulveskitest pärinevad)

100322 CER muud pulbrid ja osakesed (sh kuulveskid), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 21

100323 * Ohtlikke aineid sisaldavad suitsugaaside töötlemisel tekkinud CER tahked jäätmed

100324 suitsugaaside töötlemisel tekkivad CER jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 23

100325 * Ohtlikke aineid sisaldavad suitsugaaside töötlemisel tekkinud CER-setted ja filtrikoogid

100326 CER setted ja filtrikoogid gaasi töötlemisel, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 25

100327 * Õli sisaldavad EWC jäätmed jahutusvee töötlemisel

100328 Jahutusvee töötlemisel tekkinud EWC jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 27

100329 * Ohtlikke aineid sisaldava soolalahuse ja mustade räbu töötlemisel tekkivad CER jäätmed

100330 soolalahuse ja mustade räbu töötlemisel tekkivad CER jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 29

100399 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

100400 plii termilise metallurgia CER jäätmed

100401 * Esma- ja teisese tootmise CER-räbu

100402 * Esma- ja sekundaarsest tootmisest pärinevad CER-i lisandid ja koorejäägid

100403 * CER kaltsiumarsenaat

100404 * CER suitsugaaside tolm

100405 * CER muud pulbrid ja tahked osakesed

100406 * suitsugaaside töötlemisel tekkinud CER tahked jäätmed

100407 * Suitsugaaside töötlemisel tekkivad CER-setted ja filtrikoogid

100409 * Õli sisaldavad EWC jäätmed jahutusvee töötlemisel

100410 Jahutusvee töötlemisel tekkinud EWC jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 04 09

100499 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

100500 CER-i jäätmeid tsingi termilise metallurgias

100501 CER-räbu esmasest ja teisesest tootmisest

100503 * CER suitsugaaside tolm

100504 CER muud pulbrid ja osakesed

100505 * suitsugaaside töötlemisel tekkinud CER tahked jäätmed

100506 * Suitsugaaside töötlemisel tekkivad CER-setted ja filtrikoogid

100508 * Õli sisaldavad EWC jäätmed jahutusvee töötlemisel

100509 Jahutusvee töötlemisel tekkinud EWC jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 05 08

100510 * CER-i räbu ja laastud, mis on tuleohtlikud või eraldavad veega kokkupuutel ohtlikus koguses tuleohtlikke gaase

100511 CER-i räbu ja koorejäägid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 05 10

100599 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

100600 CER jäätmed vase termometallurgiast

100601 CER-räbu esmasest ja teisesest tootmisest

100602 esmasest ja teisesest tootmisest pärinevad CER-i lisandid ja rasvajäägid

100603 * CER suitsugaaside tolm

100604 CER muud pulbrid ja osakesed

100606 * suitsugaaside töötlemisel tekkinud CER tahked jäätmed

100607 * Suitsugaaside töötlemisel tekkivad CER-setted ja filtrikoogid

100609 * Õli sisaldavad EWC jäätmed jahutusvee töötlemisel

100610 Jahutusvee töötlemisel tekkinud EWC jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 06 09

100699 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

100700 hõbeda, kulla ja plaatina termilise metallurgia jäätmed 100701 esmase ja sekundaarse tootmise räbu

100702 esmasest ja teisesest tootmisest pärinevad CER-i lisandid ja rasvajäägid

100703 CER tahked jäätmed, mis tekivad aurude töötlemisel

100704 CER muud pulbrid ja osakesed

100705 Aurude töötlemisel tekkivad CER-setted ja filtrijäägid

100707 * Õli sisaldavad EWC jäätmed jahutusvee töötlemisel

100708 Jahutusvee töötlemisel tekkinud EWC jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 07 07

100799 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

100800 CER jäätmed muude värviliste mineraalide termilisel metallurgias

100804 CER tolm ja osakesed

100808 * CER soolased räbud esmasest ja teisesest tootmisest

100809 CER muu räbu

100810 * CER lisandid ja koorejäägid, mis on tuleohtlikud või eraldavad veega kokkupuutel ohtlikus koguses tuleohtlikke gaase

100811 CER lisandid ja koorikud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 10

100812 * Anoodide tootmisel tekkivad tõrva sisaldavad CER-jäätmed

100813 CER süsinikku sisaldavad anoodide valmistamise jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 12

100814 CER anoodide fragmendid

100815 * Ohtlikke aineid sisaldav CER suitsugaasitolm

100816 CER suitsugaaside tolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 15

100817 * Ohtlikke aineid sisaldavad suitsugaaside töötlemisel tekkinud CER-setted ja filtrikoogid

100818 CER setted ja filtrikoogid gaasi töötlemisel, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 17

100819 * Õli sisaldavad EWC jäätmed jahutusvee töötlemisel

100820 Jahutusvee töötlemisel tekkinud EWC jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 19

100899 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

100900 CER-jäätmed, mis tekivad mustade materjalide sulatamisel

100903 CER sulamisräbu

100905 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER kasutamata valuvormid ja südamikud

100906 CER kasutamata valuvormid ja südamikud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 05

100907 * CER kasutas ohtlikke aineid sisaldavaid valuvorme ja südamikke

100908 CER kasutatud valuvormid ja südamikud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 07

100909 * Ohtlikke aineid sisaldav CER suitsugaasitolm

100910 CER suitsugaaside tolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 09

100911 * EWC muud ohtlikke aineid sisaldavad tahked osakesed

100912 CER muud tahked osakesed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 11

100913 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER jäätmesideained

100914 CER jäätmete sideained, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 13

100915 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER-jäätmete pragudedetektori tooted

100916 CER jäätmed pragudedetektori toodetest, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 15

100999 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

101000 CER-jäätmed värviliste materjalide valamisel

101003 CER sulamisräbu

101005 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER kasutamata valuvormid ja südamikud

101006 CER kasutamata valuvormid ja südamikud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 05

101007 * CER kasutas ohtlikke aineid sisaldavaid valuvorme ja südamikke

101008 CER kasutatud valuvormid ja südamikud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 07

101009 * Ohtlikke aineid sisaldav CER suitsugaasitolm

101010 CER suitsugaaside tolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 09

101011 * EWC muud ohtlikke aineid sisaldavad tahked osakesed

101012 CER muud tahked osakesed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 11

101013 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER jäätmesideained

101014 CER jäätmete sideained, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 13

101015 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER-jäätmete pragudedetektori tooted

101016 CER jäätmed pragudedetektori toodetest, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 15

101099 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

101100 CER-jäätmed klaasi ja klaastoodete valmistamisel

101103 CER klaaskiudmaterjalide jäätmed

101105 CER tolm ja osakesed

101109 * Kuumtöödeldud CER-jäätmete segu, mis sisaldab ohtlikke aineid

101110 CER jäätmesegu, mida ei ole kuumtöödeldud, v.a need, mida on nimetatud koodinumbriga 10 11 09

101111 * EWC klaasijäätmed tahkete osakeste kujul ja raskmetalle sisaldav klaasipulber (nt elektronkiiretorudest)

101112 EWC klaasijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 11

101113 * Ohtlikke aineid sisaldav CER-klaasi poleerimis- ja lihvimismuda

101114 CER klaasi poleerimis- ja lihvimismuda, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 13

101115 * Ohtlikke aineid sisaldavad suitsugaaside töötlemisel tekkinud CER tahked jäätmed

101116 suitsugaaside töötlemisel tekkivad CER jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 15

101117 * Ohtlikke aineid sisaldavad suitsugaaside töötlemisel tekkinud CER-setted ja filtrikoogid

101118 CER setted ja filtrikoogid gaasi töötlemisel, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 17

101119 * EWC tahked jäätmed kohapealsest heitveepuhastusest, mis sisaldavad ohtlikke aineid

101120 CER tahked jäätmed kohapealsest heitveepuhastusest, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 19

101199 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

101200 CER jäätmed keraamiliste toodete, telliste, plaatide ja ehitusmaterjalide valmistamisel

101201 CER jäätmed ühenditest, mida ei ole kuumtöödeldud

101203 CER tolm ja osakesed

101205 Aurude töötlemisel tekkivad CER-setted ja filtrijäägid

101206 CER jäätmevormid

101208 CER keraamika, telliste, plaatide ja ehitusmaterjalide jäätmed (kuumtöödeldud)

101209 * Ohtlikke aineid sisaldavad suitsugaaside töötlemisel tekkinud CER tahked jäätmed

101210 CER suitsugaaside töötlemisel tekkinud tahked jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 12 09

101211 * Raskmetalle sisaldavad klaasimistöödel tekkivad CER-jäätmed

101212 Klaasimistöödel tekkivad THV jäätmed, välja arvatud punktis 10 12 11 nimetatud

101213 CER setted kohapealsest heitveepuhastusest

101299 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

101300 CER jäätmed tsemendi, lubja ja kipsi ning nendest materjalidest valmistatud toodete valmistamisel

101301 CER jäätmed ühenditest, mida ei ole kuumtöödeldud

101304 CER jäätmed lubja kaltsineerimisel ja hüdratatsioonil

101306 CER tolm ja tahked osakesed (välja arvatud punktides 10 13 12 ja 10 13 13 nimetatud)

101307 Aurude töötlemisel tekkivad CER-setted ja filtrijäägid

101309 * Asbesti sisaldavad asbesttsemendi tootmisel tekkivad CER-jäätmed

101310 Asbesttsemendi tootmisel tekkivad CER-jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 13 09

101311 tsemendipõhiste komposiitmaterjalide tootmisel tekkivad CER jäätmed, mida ei ole nimetatud numbrites 10 13 09 ja 10 13 10

101312 * Ohtlikke aineid sisaldavad suitsugaaside töötlemisel tekkinud CER tahked jäätmed

101313 CER suitsugaaside töötlemisel tekkinud tahked jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 13 12

101314 CER jäätmed ja tsemendimuda

101399 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

101400 CER-i jäätmed, mis tekivad krematooriumiahjudes

101401 * Elavhõbedat sisaldavad suitsugaaside puhastamisel tekkinud CER jäätmed

110000 METALLIDE JA MUUDE MATERJALIDE PINNA KEEMILISEL TÖÖTLEMISEL NING KATTAMISELT TEKKINUD TSEERIJÄÄTMED; VÄRVILINE HÜDROMETALURGIA

110100 CER jäätmed, mis tekivad metallide töötlemisel ja katmisel (nt galvaanilised protsessid, tsinkimine, peitsimine, elektrolüütiline puhastamine, fosfaatimine, leeliseline rasvaärastus, anodeerimine)

110105 * CER marineerimishapped

110106 * CER-happed, mida pole teisiti määratletud

110107 * CER marineerimisalused

110108 * CER fosfaatmuda

10109 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER-setted ja filtrikoogid

110110 CER setted ja filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 11 01 09

110111 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER vesilahused

110112 CER-i vesipõhised pesulahused, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 11

110113 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER rasvaärastusjäätmed

110114 CER rasvaärastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 11 01 13

110115 * CER eluaadid ja muda membraanisüsteemidest ja ioonivahetussüsteemidest, mis sisaldavad ohtlikke aineid

110116 * CER-ga küllastunud või kasutatud ioonivahetusvaigud

110198 * EWC muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

110199 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

110200 CER jäätmed, mis on tekkinud värviliste metallide hüdrometallurgilisel töötlemisel

110202 * Tsingi hüdrometallurgia jäätmed (sh jarosiit, goetiit)

110203 CER-jäätmed, mis tekivad elektrolüütiliste vesiprotsesside anoodide tootmisel

110205 * Ohtlikke aineid sisaldavad vase hüdrometallurgilisel töötlemisel tekkinud CER jäätmed

110206 CER-jäätmed vase hüdrometallurgilisel töötlemisel, va rubriiki 11 02 05 kuuluvad jäätmed

110207 * EWC muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

110299 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

110300 CER tahked jäätmed ja muda, mis on tekkinud karastamisprotsesside käigus

110301 * Tsüaniidi sisaldavad CER jäätmed

110302 * EWC muud jäätmed

110500 CER jäätmed, mis on tekkinud kuumtsinkimise protsessides

110501 CER tahke tsink

110502 CER tsinktuhk

110503 * suitsugaaside töötlemisel tekkinud CER tahked jäätmed

110504 * CER tume laost otsas

110599 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

120000 XNUMX METALLIDE JA PLASTIDE TÖÖTLEMISES NING FÜÜSIKALISEL JA MEHAANILISEL PINNATÖÖTLUSEL TEKKINUD TEEMIJÄÄTMED

120100 CER jäätmed, mis tekivad metallide ja plastide füüsilisel ja mehaanilisel pinnatöötlusel ja töötlemisel

120101 CER-viilud ja -laastud mustadest materjalidest

120102 CER tolm ja mustade materjalide tahked osakesed

120103 CER-viilud ja -laastud värvilistest materjalidest

120104 CER tolm ja värviliste materjalide tahked osakesed

120105 CER plastmaterjalide viilud ja laastud

120106 * Halogeene sisaldavad CER mineraalsed masinaõlid (va emulsioonid ja lahused)

120107 * CER mineraalsed masinaõlid, halogeenivabad (va emulsioonid ja lahused)

120108 * Halogeene sisaldavad CER emulsioonid ja lahused masinatele

120109 * CER emulsioonid ja lahused masinatele, halogeenivabad

120110 * CER sünteetilised masinaõlid

120112 * CER vahad ja kasutatud rasvad

120113 CER keevitusjäätmed

120114 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER-töötlemismudad

120115 CER-i töötlemise sete, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 14

120116 * Ohtlikke aineid sisaldav CER-i abrasiivmaterjali jäätmed

120117 CER abrasiivse materjali jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 16

120118 * õli sisaldavad CER metallisetted (lihvimis-, teritus- ja lapitussetted) 120119 * masinaõlid, kergesti biolagunevad

120120 * CER kasutatud lihvimiskehad ja ohtlikke aineid sisaldavad lihvimismaterjalid

120121 CER kasutatud lihvkehad ja lihvimismaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 20

120199 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

120300 CER jäätmed vee ja auruga rasvaärastusprotsessidest (välja arvatud 11)

120301 * - pesuvesilahused

120302 * CER-jäätmed, mis tekivad auruga rasvaärastusprotsessides

130000 CER-ÕLIJÄÄTMED JA VEDELKÜTUSTE JÄÄTMED (välja arvatud toiduõlid ja gruppides 05, 12 ja 19 nimetatud õlid)

130100 CER õlijäätmed hüdrokontuuridele

130101 * PCB-sid sisaldavad CER-hüdraulikaõlid (1)

130104 * CER klooritud emulsioonid 130105 * kloorimata emulsioonid

130109 * CER mineraalõlid hüdrosüsteemidele, klooritud

130110 * CER mineraalõlid hüdrosüsteemidele, kloorimata

130111 * CER sünteetilised õlid hüdrosüsteemidele

130112 * CER kergesti biolagunevad hüdroahela õlid

130113 * CER muud õlid hüdrosüsteemidele

130200 CER mootoriõli, käigukastiõli ja määrdeõlide jäätmed

130204 * CER mineraalsete klooritud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlide jäätmed

130205 * CER mineraalipõhised kloorimata mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

130206 * CER sünteetilise mootori-, käigukasti- ja määrdeõli jäätmed

130207 * CER kergesti biolagunev mootori-, käigukasti- ja määrdeõli

130208 * CER muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

130300 CER isolatsiooni- ja soojusjuhtivõli jäätmed

130301 * PCB-sid sisaldavad CER-i isolatsiooni- ja soojust juhtivad õlid

130306 * CER klooritud mineraalsed isolatsiooni- ja soojust juhtivad õlid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 13 03 01

130307 * CER mitteklooritud isoleerivad ja soojust juhtivad mineraalõlid

130308 * CER sünteetilised isoleerivad ja soojust juhtivad õlid

130309 * Kergesti biolagunevad CER isoleerivad ja soojust juhtivad õlid

130310 * CER muud isoleerivad ja soojust juhtivad õlid

130400 CER pilsiõlid

130401 * CER pilsiõlid siseveelaevandusest

130402 * CER pilsiõlid sadamasillade kanalisatsioonist

130403 * CER muud pilsiõlid navigatsioonist

130500 CER õli/vee eraldustooted

130501 * CER tahked jäätmed liivakambritest ja õli/vee eraldustoodetest

130502 * CER setted õli/vee eraldustoodetest

130503 * CER setted kogujatest

130506 * CER õlid, mis on toodetud õli/vee eraldamisel

130507 * CER õline vesi, mis on toodetud õli/vee eraldamisel

130508 * CER segud liivakambritest ja õli/vee separaatoritest pärinevatest jäätmetest

130700 CER vedelkütuse jäätmed

130701 * CER kütteõli ja diislikütus

130702 * CER nafta

130703 * EWC muud kütused (sh segud)

130800 CER õlijäätmed, mida pole teisiti määratletud

130801 * CER-setted ja -emulsioonid, mis on toodetud magestamisprotsessides

130802 * CER muud emulsioonid

130899 * EWC jäätmed, mida pole teisiti määratletud

140000 CER-JÄÄTMED ORGAANILISED LAHUSTID, KÜLMUTUSAINED JA PROPELLENDID (va 07 ja 08)

140600 CER orgaanilised lahustid, külmutusagensid ja vahujäätmed / aerosoolpropellendid

140601 * CER klorofluorosüsivesinikud, HCFC, HFC

140602 * CER muud lahustid ja lahustisegud, halogeenitud

140603 * CER muud lahustid ja lahustisegud

140604 * CER setted või tahked jäätmed, mis sisaldavad halogeenitud lahusteid

140605 * CER setted või tahked jäätmed, mis sisaldavad muid lahusteid

150000 CER PAKENDIJÄÄTMED, ABORBENDID, kaltsud, FILTERMATERJALID JA KAITSERIIDED (EI OLE MUJAL NIMETATUD)

150100 CER pakenditele (sh liigiti kogumisele kuuluvad olmepakendijäätmed)

150101 CER paber- ja papppakendid

150102 CER plastpakend

150103 CER puidust pakend

150104 CER metallpakend

150105 CER pakend komposiitmaterjalides

150106 CER segamaterjalist pakend

150107 CER klaaspakend

150109 CER tekstiilpakendid

150110 * CER pakendid, mis sisaldavad ohtlike ainete jääke või on selliste ainetega saastunud

150111 * CER metallpakendid, mis sisaldavad ohtlikke tahkeid poorseid maatrikseid (nt asbest), sealhulgas tühjad survemahutid

150200 CER absorbendid, filtrimaterjalid, kaltsud ja kaitseriietus

150202 * Ohtlike ainetega saastunud CER absorbendid, filtrimaterjalid (sh mujal nimetamata õlifiltrid), kaltsud ja kaitseriided

150203 CER absorbendid, filtrimaterjalid, kaltsud ja kaitseriided, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 15 02 02

160000 CER-JÄÄTMED, EI OLE LOETELU MUULISELT NIMETATUD

160100 Erinevatesse transpordiliikidesse kuuluvad CER romusõidukid (sealhulgas väljaspool teid kasutatavad liikurmasinad) ning romusõidukite demonteerimisel ja sõidukite hooldamisel tekkinud jäätmed (v.a 13, 14, 16 06 ja 16 08)

160103 CER vanarehvid

160104 * CER romusõidukid

160106 CER romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega muid ohtlikke komponente

160107 * CER õlifiltrid

160108 * Elavhõbedat sisaldavad CER komponendid

160109 * PCB-sid sisaldavad CER-komponendid

160110 * CER plahvatusohtlikud komponendid (nt "turvapadjad")

160111 * Asbesti sisaldavad CER piduriklotsid

160112 CER piduriklotsid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 11

160113 * CER pidurivedelikud

160114 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER antifriisid

160115 CER antifriisi vedelikud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 14

160116 CER mahutid vedelgaasi jaoks

160117 CER mustmetallid

160118 CER värvilised metallid

160119 CER plastik 160120 klaas

160121 * EWC ohtlikud komponendid, mida ei ole nimetatud numbrites 16 01 07 kuni 16 01 11, 16 01 13 ja 16 01 14

160122 CER-i komponendid, mida pole teisiti määratletud

160199 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

160200 CER jäätmed elektri- ja elektroonikaseadmetest

160209 * PCB-sid sisaldavad CER-trafod ja kondensaatorid

160210 * CER kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mis sisaldavad või on saastunud PCB-sid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 09

160211 * CER kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mis sisaldavad klorofluorosüsivesinikke, HCFC-sid, HFC-sid

160212 * CER kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mis sisaldavad asbesti vabades kiududes

160213 * EWC kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mis sisaldavad ohtlikke komponente (2), mida ei ole nimetatud numbrites 16 02 09 ja 16 02 12

160214 CER kasutuselt kõrvaldatud seadmed, välja arvatud punktides 16 02 09–16 02 13 nimetatud

160215 * Kasutuselt kõrvaldatud seadmetest eemaldatud CER-i ohtlikud komponendid

160216 kasutuselt kõrvaldatud seadmetest eemaldatud CER-i komponendid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15

160300 CER spetsifikatsioonivälised tooted ja kasutamata tooted

160303 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER anorgaanilised jäätmed

160304 CER anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03

160305 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER orgaanilised jäätmed

160306 EWC orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05

160400 CER lõhkeainete jäätmed

160401 * CER laskemoona jäätmed

160402 * CER jäätmeilutulestik

160403 * CER muud lõhkeainete jäätmed

160500 CER gaas survemahutites ja kemikaalide jäätmed

160504 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER gaasid survemahutites (sh haloonid).

160505 CER gaasid surveanumates, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 05 04

160506 * Ohtlikke aineid sisaldavad või neist koosnevad EWC laborikemikaalid, sh laborikemikaalide segud

160507 * CER anorgaaniliste keemiliste ainete jäätmed, mis sisaldavad ohtlikke aineid või koosnevad neist

160508 * CER orgaaniliste kemikaalide jäätmed, mis sisaldavad ohtlikke aineid või koosnevad neist

160509 EWC jäätmekemikaalid, mida ei ole nimetatud numbrites 16 05 06, 16 05 07 ja 16 05 08

160600 CER patareid ja akud

160601 * CER pliiakud

160602 * nikkel-kaadmium akud

160603 * Elavhõbedat sisaldavad CER-akud

160604 CER leelispatareid (va 16 06 03)

160605 muud patareid ja akud

160606 * Patareide ja akude CER elektrolüüdid, mida tuleb koguda eraldi

160700 CER-jäätmed transpordi- ja säilitusmahutite ja -trumlite puhastamisel (va 05 ja 13)

160708 * EWC õli sisaldavad jäätmed

160709 * Muid ohtlikke aineid sisaldavad EWC jäätmed

160799 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

160800 CER kasutatud katalüsaatorit

160801 Kulda, hõbedat, reeniumi, roodiumi, pallaadiumi, iriidiumi või plaatinat sisaldavad kasutatud CER-katalüsaatorid (va 16 08 07)

160802 * CER kasutatud katalüsaatorid, mis sisaldavad ohtlikke siirdemetalle (3) või ohtlikke siirdemetalliühendeid

160803 CER kasutatud katalüsaatorid, mis sisaldavad siirdemetalle või siirdemetalliühendeid, mujal nimetamata

160804 CER vedelik katalüütilise krakkimise kasutatud katalüsaatorid (va 16 08 07)

160805 * Fosforhapet sisaldavad CER kasutatud katalüsaatorid

160806 * Katalüsaatoritena kasutatavad CER-i kasutatud vedelikud

160807 * CER kasutatud katalüsaatorid, mis on saastunud ohtlike ainetega

160900 CER oksüdeerivad ained

160901 * CER permanganaadid, näiteks kaaliumpermanganaat

160902 * CER-kromaadid, näiteks kaaliumkromaat, kaalium- või naatriumdikromaat

160903 * CER peroksiidid, näiteks vesinikperoksiid

160904 * CER oksüdeerivad ained, mida pole teisiti määratletud

161000 CER veepõhised vedelad jäätmed, mis on ette nähtud töötlemiseks väljaspool tegevuskohta

161001 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER vesilahused

161002 CER vesilahused, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 10 01

161003 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER vesikontsentraadid

161004 CER vesikontsentraadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 10 03

161100 CER vooderdiste ja tulekindlate materjalide jäägid

161101 * CER süsinikupõhised vooderdised ja metallurgiliste protsesside tulekindlad materjalid, mis sisaldavad ohtlikke aineid

161102 CER süsinikupõhised vooderdised ja metallurgiliste protsesside tulekindlad materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 11 01

161103 * CER muud ohtlikke aineid sisaldavad metallurgiliste protsesside vooderdused ja tulekindlad materjalid

161104 CER muud metallurgiliste protsesside käigus tekkinud vooderdised ja tulekindlad materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 11 03

161105 * ohtlikke aineid sisaldavad mittemetallurgiliste protsesside CER-vooderdused ja tulekindlad materjalid

161106 CER-vooderdus ja mittemetallurgiliste protsesside tulekindlad materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 11 05

170000 XNUMX EHITUS- JA LAMMUTUSTEGA TULEVAD CER-JÄÄTMED (SH SAASTATUD ALADE MULD) 

170100 CER betoon, tellised, plaadid ja keraamika

170101 CER tsement

170102 CER tellised

170103 CER plaadid ja keraamika

170106 * Ohtlikke aineid sisaldavad betooni, telliste, plaatide ja keraamika CER segud või räbu

170107 CER-segud või -räbu betoonist, tellistest, plaatidest ja keraamikast, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06

170200 CER puit, klaas ja plast

170201 CER puit

170202 CER klaas

170203 CER plastik

170204 * Ohtlikke aineid sisaldav või nendega saastunud EWC klaas, plastik ja puit

170300 CER bituumensegud, kivisöetõrv ja tõrva sisaldavad tooted

170301 * Kivisöetõrva sisaldavad CER bituumensegud

170302 CER bituumensegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01

170303 * EWC kivisöetõrv ja tõrva sisaldavad tooted

170400 CER metallid (sh nende sulamid) 170401 vask, pronks, messing

170402 CER alumiinium

170403 CER plii

170404 CER tsink

170405 CER raud ja teras

170406 CER tina

170407 CER segametallid

170409 * Ohtlike ainetega saastunud CER metallijäätmed

170410 * CER-kaablid, immutatud õli, kivisöetõrva või muude ohtlike ainetega

170411 CER-kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10

170500 CER maa (sh saastunud alade pinnas), kivid ja süvendusmuda

170503 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER-muld ja kivimid

170504 CER muld ja kivimid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03

170505 * Ohtlikke aineid sisaldav CER süvendusmuda

170506 CER süvendusjääk, mida ei ole nimetatud numbris 17 05 05

170507 * Ohtlikke aineid sisaldav CER killustik raudteetammideks

170508 CER killustik raudteeballasti jaoks, mida ei ole nimetatud numbris 17 05 07

170600 CER isolatsioonimaterjalid ja asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid

170601 * Asbesti sisaldavad CER isolatsioonimaterjalid

170603 * CER muud isolatsioonimaterjalid, mis sisaldavad ohtlikke aineid või koosnevad neist

170604 CER isolatsioonimaterjalid, mida ei ole nimetatud numbrites 17 06 01 ja 17 06 03

170605 * Asbesti sisaldavad CER ehitusmaterjalid

170800 CER kipsipõhised ehitusmaterjalid

170801 * Ohtlike ainetega saastunud CER kipsipõhised ehitusmaterjalid

170802 CER kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01

170900 CER muud ehitus- ja lammutusjäätmed

170901 * Elavhõbedat sisaldavad CER ehitus- ja lammutusjäätmed

170902 * PCB-sid sisaldavad CER-i ehitus- ja lammutusjäätmed (nt PCB-sid sisaldavad hermeetikud, PCB-d sisaldavad vaigukatted, PCB-d sisaldavad veekindlad klaaselemendid, PCB-sid sisaldavad kondensaatorid)

170903 * EWC muud ohtlikke aineid sisaldavad ehitus- ja lammutusjäätmed (sh segajäätmed)

170904 CER segatud ehitus- ja lammutusjäätmed, mida ei ole nimetatud numbrites 17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03

180000 TERVISHOIU- JA VETERINAARSEKTORI VÕI SEOTUD UURIMISTEGEVUSE POOLT TOODETUD SERVIJÄÄTMED (välja arvatud köögi- ja toitlustusjäätmed, mis ei ole otseselt terapeutilisest töötlemisest tulenevad)

180100 CER-jäätmed sünnitusosakondadest ja jäätmed, mis on seotud inimeste haiguste diagnoosimise, ravi ja ennetamisega

180101 CER lõikeobjektid (va 18 01 03)

180102 CER anatoomilised osad ja elundid, sealhulgas plasmakotid ja verevarud (va 18 01 03)

180103 * CER jäätmed, mis tuleb koguda ja kõrvaldada, järgides nakkuste vältimiseks erilisi ettevaatusabinõusid

180104 jäätmed, mida ei tohi koguda ega kõrvaldada, järgides nakkuste vältimiseks erilisi ettevaatusabinõusid (nt sidemed, kiud, linad, ühekordsed riided, hügieenisidemed)

180106 * Ohtlikest ainetest koosnevad või sisaldavad EWC kemikaalid

180107 EWC kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 01 06

180108 * CER tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid

180109 CER ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 01 08

180110 * hambaraviprotseduuride CER-amalgaamijäätmed

180200 CER jäätmed, mis on seotud loomade haiguste uurimise ja diagnoosimise, ravi ja ennetamisega

180201 CER lõikeobjektid (va 18 02 02)

180202 * CER jäätmed, mis tuleb koguda ja kõrvaldada, järgides nakkuste vältimiseks erilisi ettevaatusabinõusid

180203 CER jäätmed, mida ei tohi koguda ega kõrvaldada, rakendades nakkuste vältimiseks erilisi ettevaatusabinõusid

180205 * Ohtlikest ainetest koosnevad või sisaldavad EWC kemikaalid

180206 EWC kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 02 05

180207 * CER tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid

180208 CER ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 02 07

190000 JÄÄTMEPUHASTUSTEHASTE, KOHTA VÄLJASTE REOVEEPUHASTUSTEHASTE, KUI VEE JOOTAMISE JA SELLE ETTEVALMISTAMISE TÖÖSTUSLIKUKS KASUTAMISEKS TOODETUD JÄÄTMED

190100 CER jäätmed jäätmete põletamisel või pürolüüsil

190102 põhjatuhast ekstraheeritud CER mustmetallid

190105 * Suitsugaaside töötlemisel tekkinud CER filtrite jäägid

190106 * CER vesipõhised vedelad jäätmed, mis on tekkinud aurude ja muude veepõhiste vedelate jäätmete töötlemisel

190107 * suitsugaaside töötlemisel tekkinud CER tahked jäätmed

190110 * CER kasutatud aktiivsüsi, kasutatakse aurude töötlemiseks

190111 * Ohtlikke aineid sisaldav CER põhjatuhk ja räbu

190112 CER põhjatuhk ja räbu, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 11

190113 * Ohtlikke aineid sisaldav CER lendtuhk

190114 CER lendtuhk, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 13

190115 * ohtlikke aineid sisaldav EWC katla tuhk 190116 katlatolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 15

190117 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER pürolüüsijäätmed

190118 EWC pürolüüsijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 17

190119 Keevkihtreaktorite CER-liivad

190199 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

190200 CER jäätmed, mis tekivad tööstusjäätmete spetsiifilisel keemilis-füüsikalisel töötlemisel (sealhulgas dekromatiseerimine, detsüaanimine, neutraliseerimine)

190203 CER jäätmesegud, mis koosnevad eranditult tavajäätmetest

190204 * CER segajäätmed, mis sisaldavad vähemalt ühte ohtlikku jäätmet

190205 * Ohtlikke aineid sisaldavad keemilis-füüsikalise töötluse CER-setted

190206 keemilisel ja füüsikalisel töötlemisel tekkinud CER-setted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 02 05

190207 * Separeerimisprotsesside teel toodetud CER õlid ja kontsentraadid

190208 * CER vedelad põlevjäätmed, mis sisaldavad ohtlikke aineid

190209 * CER tahked põlevjäätmed, mis sisaldavad ohtlikke aineid

190210 EWC põlevjäätmed, mida ei ole nimetatud numbrites 19 02 08 ja 19 02 09

190211 * EWC muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

190299 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

190300 CER stabiliseeritud/tahkendatud jäätmed (4)

190304 * Ohtlikuks märgitud EWC jäätmed, osaliselt (5) stabiliseeritud

190305 CER-ga stabiliseeritud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 03 04

190306 * Ohtlikuks märgitud CER jäätmed, tahkestatud

190307 EWC tahkestatud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 03 06

190400 CER klaasitud jäätmed ja klaasistamise jäätmed

190401 CER klaasitud jäätmed

190402 * CER lendtuhk ja muud suitsugaaside töötlemise jäätmed

190403 * CER klaasistamata tahke faas

190404 CER vesilahuselised vedeljäätmed, mis tekivad klaasistatud jäätmete karastamise teel

190500 CER jäätmed, mis tekivad tahkete jäätmete aeroobsel töötlemisel

190501 CER olme- jms jäätmete kompostimata osa

190502 CER loomsete ja taimsete jäätmete kompostimata osa

190503 CER-kompost ei vasta spetsifikatsioonile

190599 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

190600 CER jäätmed, mis tekivad jäätmete anaeroobsel töötlemisel

190603 CER vedelikud, mis on toodetud olmejäätmete anaeroobsel töötlemisel

190604 CER kääritaat, mis on toodetud olmejäätmete anaeroobsel töötlemisel

190605 CER vedelikud, mis on toodetud loomsete või taimsete jäätmete anaeroobsel töötlemisel

190606 CER-kääritaat, mis on saadud loomsete või taimsete jäätmete anaeroobsel töötlemisel

190699 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

190700 CER prügila nõrgvesi

190702 * ohtlikke aineid sisaldav CER prügila nõrgvesi

190703 CER prügila nõrgvesi, muud kui numbris 19 07 02 nimetatud

190800 CER jäätmed reoveepuhastitest, mujal nimetamata

190801 CER sõel

190802 CER jäätmed liiva ladestamisel

190805 Asulareovee puhastamisel tekkivad CER setted

190806 * CER-ga küllastunud või kasutatud ioonivahetusvaigud

190807 * CER lahused ja ioonvahetusvaikude regenereerimisel tekkivad setted

190808 * Ohtlikke aineid sisaldavad membraansüsteemide CER jäätmed

190809 CER õlide ja rasvade segud, mis on toodetud õli/vee eraldamisel ja mis sisaldavad ainult toiduõlisid ja -rasvu

190810 * õli/vee eraldamisel saadud õlide ja rasvade EWC segud, mida ei ole nimetatud numbris 19 08 09

190811 * Ohtlikke aineid sisaldava tööstusreovee bioloogilisel töötlemisel tekkivad CER-setted

190812 Tööstusliku reovee bioloogilisel töötlemisel tekkivad CER-setted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 11

190813 * Muude tööstuslike reoveepuhastusmeetodite ohtlikke aineid sisaldavad CER-setted

190814 Muude tööstuslike reoveepuhastusmeetodite CER-setted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 13

190899 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

190900 CER jäätmed, mis tekivad vee puhastamisel või selle tööstuslikuks kasutamiseks ettevalmistamisel

190901 CER tahked jäätmed, mis on tekkinud esmase filtreerimise ja sõelumise teel

190902 CER setted, mis on toodetud vee puhastamise protsessides

190903 CER-setted, mis on toodetud dekarboniseerimisprotsessides

190904 CER kasutatud aktiivsüsi

190905 CER küllastunud või ammendatud ioonivahetusvaigud

190906 CER lahused ja muda ioonivahetusvaikude regenereerimisel

190999 mujal nimetamata jäätmed

191000 CER jäätmed metalli sisaldavate jäätmete purustamisel

191001 CER raua- ja terasejäätmed

191002 CER värviliste metallide jäätmed

191003 * CER kohev - kerge fraktsioon ja pulbrid, mis sisaldavad ohtlikke aineid

191004 CER kohev – kerge fraktsioon ja tolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 10 03

191005 * CER muud fraktsioonid, mis sisaldavad ohtlikke aineid

191006 CER muud fraktsioonid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 10 05

191100 CER jäätmed, mis tekivad õli regenereerimisel

191101 * CER kasutatud savi filtrid

191102 * CER-happe tõrvad

191103 * CER vesipõhised vedelad jäätmed

191104 * CER jäätmed kütuste puhastamisel alustega

191105 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER setted kohapealsest heitveepuhastusest

191106 CER setted kohapealsest heitveepuhastusest, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 11 05

191107 * Aurude puhastamisel tekkivad CER-jäätmed

191199 CER jäätmed, mida pole teisiti määratletud

191200 CER jäätmed, mis on tekkinud jäätmete mehaanilisel töötlemisel (nt sorteerimine, purustamine, tihendamine, granuleerimine), mujal nimetamata

191201 CER paber ja papp

191202 CER mustmetallid

191203 CER värvilised metallid

191204 CER plastik ja kumm

191205 CER klaas

191206 * Ohtlikke aineid sisaldav CER-puit

191207 CER puit, mida ei ole nimetatud numbris 19 12 06

191208 CER tekstiilitooted

191209 CER mineraalid (nt liiv, kivimid)

191210 CER põlevad jäätmed (RDF: jäätmetest saadud kütus)

191211 * CER muud ohtlikke aineid sisaldavad mehaanilise jäätmete töötlemise jäätmed (sh segamaterjalid).

191212 CER muud jäätmed (sh segamaterjalid) jäätmete mehaanilisel töötlemisel, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11

191300 CER jäätmed, mis tekivad maaparanduse ja põhjavee tervendamise käigus

191301 * Maaparandustöödel tekkinud tahked jäätmed, mis sisaldavad ohtlikke aineid

191302 maaparandustöödel tekkivad tahked jäätmed, välja arvatud punktis 19 13 01 nimetatud

191303 * Maaparandustöödel tekkivad ohtlikke aineid sisaldavad CER setted

191304 maaparandustöödel tekkivad CER-setted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 13 03

191305 * Ohtlikke aineid sisaldavad põhjaveepuhastustöödel tekkinud CER setted

191306 CER setted põhjavee puhastustöödel, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 13 05

191307 * Ohtlikke aineid sisaldavad EWC vesipõhised vedelad jäätmed ja veepõhised kontsentraadid põhjaveepuhastustöödel

191308 CER vesipõhised vedelad jäätmed ja vesipõhised kontsentraadid põhjavee tervendamisel, muud kui koodinumbriga 19 13 07 nimetatud

200000 CER OLMEJÄÄTMED (KAUBANDUS- JA TÖÖSTUSTEGEVUSES KUI ASUTUSTE TOODETUD KODU- JA SARASED JÄÄTMED, sh ERALDI KOGUMISE JÄÄTMED)

200100 CER fraktsioonid, mis kuuluvad eraldi kogumisele (va 15 01 00)

200101 CER paber ja papp

200102 CER klaas

200108 CER biolagunevad jäätmed köökidest ja sööklatest

200110 CER riided

200111 CER tekstiilitooted

200113 * CER lahustid

200114 * CER happed

200115 * CER aluselised ained

200117 * CER fotokemikaalid

200119 * CER pestitsiidid

200121 * CER luminofoorlambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed

200123 * CER kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mis sisaldavad klorofluorosüsivesinikke

200125 CER toiduõlid ja -rasvad

200126 * EWC õlid ja rasvad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25

200127 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER värvid, tindid, liimid ja vaigud

200128 CER värvid, tindid, liimid ja vaigud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 27

200129 * Ohtlikke aineid sisaldavad CER-detergendid

200130 CER detergendid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 29

200131 * CER tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid

200132 CER ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 31

200133 * EWC patareid ja akud, mida on nimetatud koodinumbritega 16 06 01, 16 06 02 ja 16 06 03, samuti selliseid patareisid sisaldavad sorteerimata patareid ja akud

200134 CER patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33

200135 * EWC kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud numbrites 20 01 21 ja 20 01 23 ja mis sisaldavad ohtlikke komponente (6)

200136 kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud numbrites 20 01 21, 20 01 23 ja 20 01 35

200137 * Ohtlikke aineid sisaldav CER puit

00138 CER puit, mida ei ole nimetatud numbris 20 01 37

200139 CER plastik

200140 CER metall

200141 CER-jäätmed, mis tekivad korstnate ja suitsutorude puhastamisel

200199 CER muud fraktsioonid, mida pole teisiti määratletud

200200 XNUMX CER aia- ja pargijäätmed (sh kalmistujäätmed)

200201 CER biolagunevad jäätmed

200202 CER maa ja kivi

200203 CER muud mittebiolagunevad jäätmed

200300 CER muud olmejäätmed

200301 CER sortimata olmejäätmed

200302 CER jäätmed turgudelt

200303 CER jäägid tänavapuhastusest

200304 CER septiku muda

200306 Reovee puhastamisel tekkivad CER jäätmed

200307 CER suurjäätmed

200399 CER olmejäätmed, mida pole teisiti määratletud

OSTAME VASKE

MIDA ME TEEME

alumiiniumi jäägid

LOA KONTROLL JA KEELDAMISE VÄÄRTUSE HINNANG

alumiiniumi jäägid

KAUBANDUSLIK TOETUS OST-MÜÜGIKS

KÕIKIDE LIIKIDE, ISEGI OHTLIKTE JÄÄTMETE OST JA OTSEMÜÜK

Nad räägivad meist

Peamenüü

Nupp Helista koheAinult ettevõtetele. 8-12 ja 14-18
METALLIDE TURG

TASUTA
VAATA